Novinky

Energobloky na sušenie palivového dreva

Špeciálne kontajnerové zariadenia na sušenie voľne sypaného palivového dreva s tepelným výkonom od 100 kW do 1 MW.
suzar-1
suzar-2
suzar-3
suzar-4