Riadiaci systém

Riadiaci systém

Obslužný program ,,Riadenie sušiarne dreva´´umožňuje na diaľku:

- pripojenie riadiacich počítačov EA521 k PC napr. v kancelárii
- zadávanie, zmenu vstupných parametrov sušiaceho procesu
- monitorovanie parametrov sušenia (teplota, Ps.r., meranie vlhkosti dreva v 6 miestach, atď ...
- možnosť sťahovania archívu sušiaceho procesu (formát *.txt, *.xls)
- po pripojení PC s obslužným programom k internetu, možnosť monitorovania a ovládania zo vzdialeného PC kdekoľvek na svete

Výhody:

- možnosť využívať funkcie ovládacieho programu na akúkoľvek vzdialenosť
- možnosť s dodávateľom na diaľku diagnostikovať poruchy, konzultovať proces sušenia, atď ...

Mikropočítač umožňuje:

- voľbu priebehu sušenia podľa časových alebo vlhkostných režimov,
- analýzu priebehu sušenia,
- priebežné meranie vlhkosti pomocou sond,
- riadenie procesu sušenia podľa sond,
- možnosť výberu stupňov kvality sušenia,
- tlač protokolov o priebehu sušenia,
- riadenie reverzácie sušiaceho prostredia,
- optimálne sušiace charakteristiky pre zníženie spotreby energie.