Servis

Servis

- Záručná doba na dodávané zariadenia je 24 mesiacov
- Záručný servis je vykonávaný do 24 hod. resp. podľa závažnosti poruchy okamžite
- Telefonické poradenstvo NONSTOP
- Pozáručný servis

Servisné zastúpenie v ČR:
LINEL - Štych Rudolf
Kamenný Újezd 168
337 01 Rokycany
tel: 371 727 577
fax: 371 720 870
mobil: 602 324 491