Pariace komory

Pariace komory

Pariaca komora je zariadenie na farbenie a sterilizáciu reziva pomocou pôsobenia nasýtenej pary. Parenie sa využíva najmä u bukového dreva, kde sa dá aplikovať ľahké a stredné parenie. Parenie na tmavé odtiene sa dá dosiahnuť len v tlakových paričkách.

Pariaca komora môže byť riešená podobne ako sušiareň, t.j. celohliníkovej konštrukcie obalená tepelnoizolačnými panelmi alebo formou technológie do murovaného priestoru. Hlavnou časťou pariacej komory je vyvíjač pary, pričom podľa typu vyvíjača sa rozdeľujú paričky na: a) pariaca komora s priamym parením, b) Pariaca komora s nepriamym parením