Pariace komory

Pariaca komora je zariadenie na farbenie a sterilizáciu reziva pomocou pôsobenia nasýtenej pary. Parenie sa využíva najmä u bukového dreva, kde sa dá aplikovať ľahké a stredné parenie. Pariaca komora môže byť riešená podobne ako sušiareň, t.j. celohliníkovej konštrukcie obalená tepelnoizolačnými panelmi alebo formou technológie do murovaného priestoru. Hlavnou časťou pariacej komory je vyvíjač pary, pričom podľa typu vyvíjača môžu byť paričky s priamym parením alebo s nepriamym parením.