Sušiarne reziva

Sušiarne reziva

Sušiareň reziva je komorová atmosferická sušiareň, v ktorej prebieha proces teplovzdušného sušenia listnatého a ihličnatého reziva. Vlastné sušenie reziva uloženého v tvare klietok, zabezpečuje sušiace prostredie upravované na požadovanú teplotu a vlhkosť.

Upravené sušiace prostredie prechádza cez uložené klietky a odoberá rezivu vlhkosť. Jeho cirkuláciu zabezpečujú ventilátory umiestnené v hornej časti sušiacej komory. Ohrev sušiaceho prostredia vykonávajú výmenníky tepla umiestnené v zadnej časti komory v horizontálnej polohe vyrobené z bimetalických rúrok. Úprava vlhkosti sušiaceho prostredia sa vykonáva vlhčením, alebo jeho výmenou za čerstvý vzduch. Prívod čerstvého nasávaného vzduchu a odvod sušiaceho prostredia je vedený cez výfukové a nasávacie potrubie. Rezivo je do sušiarní zavážané čelným vysokozdvižným vozíkom (typ sušiarne KC), alebo pomocou sušiarenských vozíkov s koľajiskom (typ sušiarne KV).

Popis hlavných častí sušiarne reziva:

Sušiaca komora je zhotovená z tepelno-izolovaných panelov, ktoré sú zachytené na nosnej konštrukcii z hliníkových profilových materiálov. Vnútro komory rozdeľuje medzistrop na spodnú sušiacu časť a hornú časť, v ktorej sú umiestnené ventilátory, ohrievače, výfukové a nasávacie potrubie. Rezivo je do sušiarne zavážané podľa prevedenia, čelným vysokozdvižným vozíkom alebo na koľajových sušiarenských vozíkoch.

Axiálne reverzné ventilátory zabezpečujú cirkuláciu a výmenu sušiaceho prostredia. Ventilátory sú celohliníkové s obežnými kolami priamo naklinovanými na hriadeľ elektromotora. Elektromotory sú konštruované pre použitie do teploty 80°C a vlhkosti prostredia 95%. Ohrev cirkulujúceho sušiaceho prostredia zabezpečujú ohrievače, ktoré pozostávajú z bimetalických rúrok a oceľových trubkovníc. Sú konštruované pre vykurovanie horúcou vodou 100°C a tlak 0,6 MPa.

Vlhčiace zariadenie slúži na vlhčenie sušiaceho prostredia podľa požadovaného sušiaceho režimu. Vlhčiace zariadenie je umiestnené po celej dĺžke sušiacej komory pod ohrievačmi. Vlhčenie je zabezpečené tlakovou vodou 0,3 až 0,5 MPa, rozprašovanou tryskami do cirkulujúceho sušiaceho prostredia.

Elektrický rozvádzač vykurovacieho a vlhčiaceho média pozostáva z varných rúr, oblúkov, uzatváracích a regulačných armatúr.

Vnútorné a vonkajšie rozvody obsahuje elektrické prvky na ochranu istenia, spúšťanie elektromotorov a servopohonov. Slúži tiež na elektrické pripojenie rozvádzača merania a automatickej regulácie sušiaceho prostredia.

Riadiaci mikropočítač je kompaktný plnoautomatický regulačný systém ELAP EA521 AM určený na riadenie sušiaceho procesu pre sušenia reziva, s alfanumerickým displejom, jednoduchou obsluhou v čisto textovom dialógu, s integrovanou reléovou časťou pre priame ovládanie akčných členov.

Typy sušiarní:

KV, t.j. zavážanie reziva do komory pomocou sušiarenských vozíkov na koľajisku. Tento typ sa hodí na malokapacitné sušiarne. (prvý obrázok v galérii)

KC, t.j. zavážanie reziva do komory pomocou čelného vysokozdvižného vozíka. Tento spôsob zavážania sa hodí pre všetky typy sušiarní s obmedzením zdvihu vysokozdvižného vozíka (obmedzenie pri malých sušiarňach). (druhý obrázok v galérii)

Sušiareň lamiel, t.j. sušiareň na špeciálne lamelový prírezy