Sušiarne reziva

Sušiareň reziva je komorová atmosferická sušiareň, v ktorej prebieha proces teplovzdušného sušenia listnatého a ihličnatého reziva. Vlastné sušenie reziva uloženého v tvare klietok, zabezpečuje sušiace prostredie upravované na požadovanú teplotu a vlhkosť.   Upravené sušiace prostredie prechádza cez uložené klietky a odoberá rezivu vlhkosť. Jeho cirkuláciu zabezpečujú ventilátory umiestnené v hornej časti sušiacej komory. Ohrev sušiaceho prostredia vykonávajú výmenníky tepla umiestnené v zadnej časti komory v horizontálnej polohe, vyrobené z bimetalických rúrok. Úprava vlhkosti sušiaceho prostredia sa vykonáva vlhčením a jeho výmenou za čerstvý vzduch. Prívod čerstvého nasávaného vzduchu a odvod sušiaceho prostredia je vedený cez výfukové a nasávacie potrubie. Rezivo je do sušiarní zavážané čelným vysokozdvižným vozíkom, alebo pomocou sušiarenských vozíkov s koľajiskom.