Potreba usušeného reziva
  Druh dreva
  Hrúbka dreva (mm)
  Dĺžka dreva (mm)
  Širka klietok dreva (mm)
  Dĺžka klietok dreva (mm)
  Výška klietok dreva (mm)
  Hrúbka prekladiek (mm)
  Počiatočná vlhkosť reziva (%)
  Konečná vlhkosť reziva (%)
  Vykurovanie para, tlak (°C, MPa)
  Vykurovanie voda, tlak (°C, MPa)
  Vlhčenie, studená voda - tlak(MPa)
  Spôsob zavážania komory
  Rozmery priestoru dĺžka (mm)
  Rozmery priestoru šírka (mm)
  Rozmery priestoru výška (mm)

  Iné požiadavky: