Váš dopyt

Potreba usušeného reziva
Druh dreva
Hrúbka dreva (mm)
Dĺžka dreva (mm)
Širka klietok dreva (mm)
Dĺžka klietok dreva (mm)
Výška klietok dreva (mm)
Hrúbka prekladiek (mm)
Počiatočná vlhkosť reziva (%)
Konečná vlhkosť reziva (%)
Vykurovanie para, tlak (°C, MPa)
Vykurovanie voda, tlak (°C, MPa)
Vlhčenie, studená voda - tlak(MPa)
Spôsob zavážania komory
Rozmery priestoru dĺžka (mm)
Rozmery priestoru šírka (mm)
Rozmery priestoru výška (mm)

Iné požiadavky: