Sušiarne palivového dreva

Sušiareň palivového dreva je konštruovaná ako teplovzdušná sušiareň  s  manuálne riadeným režimom sušiaceho procesu. Pod procesom sušenia palivového dreva pomocou tepelného bloku sa rozumie sušenie t.j. vháňanie teplého vzduchu, zohriateho na 60°C do sušiaceho priestoru a tým ku odoberaniu vlhkosti sušenému materiálu. Tepelný blok tvorí energetická jednotka a sušiaca časť (kontajner, perforovaná podlaha, uzatvorený morský kontajner  a pod.) Slúži na sušenie naštiepaného palivového dreva ale aj hrubých sypkých materiálov (drevná štiepka, obilie, kukurica) Energetické jednotky sú skonštruované z oceľových profilov. Steny sú zhotovené z hliníkových plechov. Čerstvý vzduchu je do priestoru energetickej jednotky nasávaný cez filter so žalúziou, umiestnený na bočnej stene zariadenia.