Sušiarne na lamely 

Sušiarne SUZAR sú špecifické tým, že je v nich možné sušiť lamely vyrábané tzv. mokrou cestou. Výroba lamiel mokrou cestou umožňuje rýchlejší obrat vstupného kapitálu. Sušenie už vopred narezaných lamiel zabezpečuje optimalizáciu celého výrobného procesu, čo sa odvíja od lepšej identifikácie kvality lamiel, presnejšieho rozloženia vlhkosti lamiel v kratšom čase a pri správnom postupe minimalizuje poškodenie lamiel, vznik nežiadúcich farebných odtieňov a zasušenie vody v lamele.