Riadiaci  systém RSU

Riadiaci systém RSU,  ktorý ponúkame v rámci dodávky našich sušiarenských zariadení SUZAR je plne automatizovaný a ovládaný pomocou PLC systému B&R (ABB group). Softvérové vybavenie riadiacej jednotky je vyvinuté a stále zdokonaľované na základe dlhodobého vývoja odvíjajúceho sa od rokmi overovanej praxe pri sušení dreva na našich vlastných zariadeniach. Grafické zobrazenie na obrazovke ponúka ucelený prehľad práve prebiehajúcich operácií a jednoduchým dotykom na 7“ TFT LCD displeji je možné okamžite zmeniť parametre ako aj prezerať dáta v archívoch sušenia. 

Pomocou riadiaceho systému typu RSU je možné si vybrať automatický režim sušenia a z ponuky naprogramovaných sušiacich režimov všetkých európskych technických typov drevín, zvoliť štandardný príp. jemný režim sušenia. Okrem toho je možnosť vybrať si sušiaci režim manuálny, časový, alebo vlhkostný. Riadiaci systém RSU umožňuje okrem naprogramovaného režimu možnosť zvoliť svoj vlastný program sušenia, ktorý si skúsený sušiarenský technik dokáže sám navoliť do pamäte riadiaceho počítača.
Riadenie a regulácia pomocou riadiaceho systému RSU sú schopné pracovať s údajmi ľubovoľného množstva meracích sond vlhkosti dreva. 
Pre potreby tepelného ošetrenia  IPPC podľa smernice FAO ISPM 15 riadiaci systém spracováva a vyhodnocuje štandardne, údaje získané z 3 teplotných snímačov. 
Riadiaci systém je navrhnutý tak, že je možné pripojiť ho do firemnej siete a z pohodlia kancelárie je možné kontrolovať aj ovládať proces sušenia všetkých sušiarenských komôr v prevádzke. Pomocou internetového pripojenia aj diaľkovo.
Univerzálnosť riadiaceho systému RSU spočíva v tom, že ho možno použiť pri rôznych formách hydrotermických úprav produktov nielen v odvetviach drevárskeho priemyslu (napr. vysokoteplotné sušenie dreva až do 250°C, sušenie rezanej dýhy), ale aj v odvetviach potravinárskeho priemyslu (napr. sušenie ovocia a zeleniny) a dokonca aj pri spracovávaní priemyselných produktov.
V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že použitie riadiaceho systému RSU umožňuje efektívne využívanie šetrenia el. energie v závislosti od hodnôt vlhkosti alebo času.   
Ak dôjde k poruchám a alarmom, zobrazia sa správy s dátumom a časom vzniku. Pri použití rozširovacieho modulu je možné zasielať chybové hlásenia pomocou SMS-správy alebo e-mailu.